Ruh Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Hizmetler

image74

MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI) UYGULAMA, YORUMLAMA EĞİTİMİ ve SÜPERVİZYONU

Ayrıntıları öğrenin

CİNSELLİK VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM

Ayrıntıları öğrenin

ZEKA TESTLERİ EĞİTİMİ VE SÜPERVİZYONU

Ayrıntıları öğrenin
image75

MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI) UYGULAMA, YORUMLAMA EĞİTİMİ ve SÜPERVİZYONU

 

Eğitim içeriği; 


1. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;

· Geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özellikleri 

· MMPI testinin psikopatoloji ve kişilik değerlendirmesindeki önemi 

· Avantaj ve sınırlılıkları 

· Geçerlilik ve klinik alt testlerin tanıtılması 


2.Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) Uygulanması;

· Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

· Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı) 

· Uygulamadaki gözlemlerin yorumlanması


3. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) Yorumlanması;

· Profil çıkarmak için gerekli koşullar

· Örnek cevap anahtarları üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması (el ile hesaplamanın öğrenilmesi + bilgisayar programının kullanımı)

· Eğitimci tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma 

· Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama

· İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama

· Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma

· Nevrotik profiller

· Sınır profiller

· Psikotik profiller

· Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama


4. Profilin Raporlaştırılması;

· Raporlaştırmada izlenecek yol

· Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği

· Bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi

· Örnek raporlar üzerinde çalışma


*En az 5 profil katılımcılarla değerlendirilerek raporları oluşturulacaktır. 


5. Süpervizyon Aşaması;

· Katılımcıların kendi uygulama, profil ve raporlamaları üzerinden süpervizyon sağlanacaktır. 


*Programa katılımcıların mesleki uygulamalarında raporlayacakları/ ihtiyaç duydukları 2 profil için süpervizyon dahildir. İhtiyaç duyan katılımcılar eğitim sonrası ekstra süpervizyon alabilirler. 


*Katılımcılara 1 adet soru kitapçığı, 3 adet cevap anahtarı, 3 adet profil kağıdı verilecektir. 


Hedeflenen katılımcılar;

- Psikoloji ve PDR lisans mezunları, 

- Psikoloji 4. Sınıf (psikopatoloji bilgisi olan) ve yükseklisans öğrencileri


Eğitim günleri; Eğitim toplam 3 gündür. 2 gün (ilk 4 aşama; 14 saat) + 1 gün ( 5.aşama; süpervizyon).


Eğitim ücreti; Lütfen iletişime geçiniz. 


*Eğitime bireysel ya da grup olarak başvurulabilir. 4 ve üzeri katılımcıda indirim uygulanır. 

image76

CİNSELLİK VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM SEMİNERLERİ


AMAÇ:  

Cinsellik ile ilgilenen profesyonellere bir zemin oluşturmak. 

Ruh sağlığı çalışanlarına, gerek çalışma alanlarında gerek günlük pratiklerinde karşılaştıkları soru ve sorunlar karşısında kişilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi yapabilme becerisini kazandırmak


İÇERİK: 


-Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması

-Cinsel etik ve haklar

-Cinsel gelişim

-Çocuk ve ergenlerde cinsel eğitimin önemi

-Güvenli cinsel yaşam

-Cinsel sorunların nedenleri

-Cinsel inanış ve mitler

-Cinsel işlevin fizyolojisi, cinsel anatomi

-Cinsel öykü alma

-Kadında cinsel işlev bozuklukları (cinsel istek ve uyarılma bozuklukları, orgazm bozukluğu, vajinismus)

-Erkekte cinsel işlev bozuklukları (azalmış cinsel istek, sertleşme bozukluğu, geç boşalma, erken boşalma)

-Cinsel terapide yaklaşımlar

-Vaka örnekleriHedeflenen katılımcılar;  Psikiyatri uzman ve asistanları,aile hekimleri, kadın doğum uzmanları ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile danışmanları, psikiyatri hemşireleri ve bu alanlarda öğrenimine devam eden yüksek lisans öğrencileri.


*Toplam 4 gün 30 saat

image77

KISA ZEKA TESTLERİ EĞİTİMİ VE SÜPERVİZYONU

Cattell 2A Zeka testi

Cattell 3A Zeka Testi

Alexander Pratik Zeka Testi

Porteus Labirentleri Testi

Kent E.G.Y Testi


*Ayrıntılar için lütfen iletişime geçiniz