KLİNİK HİZMETLER

image32

BİREYSEL PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ


CİNSEL TERAPİ


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK


ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK


PSİKOLOJİK TESTLER


Ayrıntıları öğrenin
image33

BİREYSEL PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ

 

Psikodinamik psikoterapi bireyin yaşamını, duygu ve davranışlarını terapistle birlikte gözden geçirmesi olarak tanımlanabilir. Terapi,bireyin davranış, duygu ve düşünceleri ardındaki bilinçdışı süreç ve motivasyonları araştırma ve anlama yoluyla farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Burada terapist yargılamayan, tarafsız ve açık bir konumdadır. Öğüt ve tavsiye vermez. Bu tutum, kişinin iç dünyasında yaşadıklarını söze dökmesini, kendisini serbest bir şekilde ifade etmesini kolaylaştırmaktadır. Bireyin düşünce ve duygularını olabildiğince sansür uygulamadan, aklına geldiği şekilde ve geldiği sırasıyla serbest bir şekilde anlatabilmesi için rahat bir ortam sağlanan seanslarda amaç, terapistin yorum ve desteğiyle bireyin içgörü kazanması ve yaşadıkları üzerine farkındalık geliştirmesidir.  Seanslar haftada bir ya da iki gün, 50 dakika, yüz yüze görüşmeler şeklinde uygulanır.    

CİNSEL TERAPİ

 

Cinsel terapi, cinsellik ve cinsel sorunlar konusunda eğitim almış psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsellik konusunda soru ve sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir. 

Cinsellik öğrenilebilen, dolayısıyla öğretilebilen bir şeydir. Bu açıdan cinsel tedaviler, bir cinsel eğitim ve özel bir öğrenme süreci olarak düşünülebilir. Bu öğrenme sürecinde birey kendisini, kimliğini, bedenini,  ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir.   

Cinsel terapide bireyin tedaviye cinsel partneri gelmesi önerilir. Düzenli bir cinsel eşin varlığı ve tedaviye bir arada katılımları tedavinin başarı şansını arttırmaktadır. Öncelikle her iki partnerle ayrı ayrı görüşülerek cinsel öykü ve cinsel sorun öyküsü alınır. Sorunun alanları belirlendikten sonra tedavi hedefleri çiftle beraber saptanır. Görüşmelerin sıklığı, süresi ve temel ilkeleri belirlenir. 

Terapide çiftin yerleşik cinsel davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan egzersizler verilir. Ev ödevleri şeklinde verilen bu egzersizlerde aşama aşama ilerleme sağlanır. Her cinsel işlev bozukluğu ve sorun için farklı teknik vardır. Tekniğin özelliği, ne zaman, ne sıklıkta, ne kadar süreyle yapılacağı cinsel işlev bozukluğunun türüne ve bireyin/ çiftin durumuna göre değişir. Bu egzersizler sırasında birey, kendi bedenini ve partnerinin bedenini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri yeniden keşfeder. Tedavi süresince cinsel bölgelerin anatomisi ve fizyolojisi, cinsel yanıtların işleyişi, yanlış cinsel inanışlar, cinsellik kavramı gibi konular üzerinde de durulur.  

Cinsel sorunun tipine ve sorunu yaşayan çifte göre değişiklikler göstermekle birlikte; cinsel tedaviler ortalama olarak 2-4 ay ve 8-12 seans kadar sürmektedir. Ancak kişiye ve soruna göre 1-2 seans gibi kısa zamanda düzelen bireyler olabildiği gibi, tedavisinin 1-2 yıl sürmesi gereken bireyler de olabilmektedir. Seanslar genellikle haftada bir, bazen iki haftada bir şeklinde yapılmaktadır.  

Cinsel terapiler ancak bu konuda özel olarak eğitim almış psikiyatrist ve psikologlar tarafından uygulanabilir. 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda yardım aldığı bir gelişim süreci olarak düşünülebilir. Herhangi bir işlev bozukluğuna dönüşmemiş cinsel sorun ya da sorular, stres ile baş etme, akademik zorluklar, uyum problemleri, ilişkilere dair problemler, ikilemler ve zor kararlar gibi birçok konuda yardım alınabilen bir destek sürecidir. Bunların yanı sıra belirli bir sorun ile başvuran ve nereye gideceğini, nasıl bir destek alacağını bilemeyen bireyler için  psikolojik danışmanlık sürecinde psikolojik değerlendirme yapılarak, sorun alanları belirlenmekte ve birey uygun tedavi yöntemleri (psikiyatrik müdahale, bireysel psikoterapi, çift terapisi vb.) konusunda bilgilendirilerek, uygun tedaviye yönlendirilebilmektedir.  

ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

Bir uzman tarafından (psikolojik danışman, psikolog veya psikiyatrist) internet ortamından kişiye sunulan profesyonel psikolojik destek verme sürecidir. Her zaman ilk önerilen ve daha etkili olan uzman ile yüz yüze görüşme olmakla birlikte yurtdışında yaşayan ve kendi anadilinde konuşan bir terapist arayan bireyler ya da küçük bir şehirde yaşadığı, gizlilik ile ilgili endişeleri olduğu veya yaşadığı yerde uygun terapisti bulamayan kişiler için kullanılabilir.  

Online psikolojik danışmanlık, whatsapp ya da skype üzerinden görüntülü bir şekilde uygulanabilmektedir. 

PSİKOLOJİK TESTLER

 

Psikolojik testler, bireylerin standart bir şekilde duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ölçüm araçlarıdır.


UYGULANAN TESTLER; 

Rorschach Testi 

Tematik Algı Testi (TAT) 

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) 

Zeka Testleri  

MOXO Dikkat Ölçme Testi 

Tutum Ölçekleri ve Envanterler